Hjemmesiden er oppdatert med flere bilder av folkemusikk instrumenter.   se:   /lutes/harpe-langeleik